Algemene informatie

Sinvest levert al bijna 30 jaar Boa’s aan gemeenten en is daarmee gerust een ervaringsdeskundige te noemen!

Onder de verzamelnaam “Sinvest Groep B.V.”, zijn twee zelfstandige organisaties met een eigen opleidingscentrum werkzaam op het brede terrein van toezicht en handhaving in het publieke domein.

Sinvest Management B.V.

De levering van Boa’s is al jarenlang onze expertise en wij kunnen indien gewenst een gemeente volledig ‘ontzorgen’ op het gebied van toezicht en handhaving.
Deskundig advies over de uitvoering en implementatie hiervan, kan bijdragen aan een meer effectieve vormgeving van uw handhavingsapparaat. Onze kracht is het vormen van een ‘brug’ tussen hetgeen beleidsmatig is bepaald en de uitvoering op straat.
Op deze manier werken wij dagelijks mee aan het realiseren van een meer veilige maatschappij!

Sinvest P&O B.V.

Wij hebben uitsluitend ervaren Boa’s in loondienst; onze medewerkers zijn bij Sinvest al jarenlang werkzaam in de feitelijke dienstuitvoering bij verschillende gemeenten.

De deskundigheid, kwaliteit en vakkundigheid van deze individuele Boa’s, wordt geborgd door een intensief en frequent programma van opleiding en training, waarbij kennis, kunde en vaardigheden naar een zo hoog mogelijk niveau worden gebracht.

Nieuwe medewerkers doorlopen een intensief leer- werktraject en worden pas ingezet in de feitelijke dienstuitvoering als ze voldoen aan de kwaliteitseisen die Sinvest, namens de gemeente, stelt.

Sinvest Academie

Wij verzorgen voor onze Boa’s intern, alle opleidingen, cursussen en beroepsvaardigheidstrainingen die aan het vak van Toezichthouder en Boa gerelateerd zijn.

Ons eigen opleidingsprogramma is zodanig samengesteld dat in dat kader niet alleen wordt voldaan aan alle wettelijke verplichtingen, maar ook ruim aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van de benodigde soft-skills. Per slot van rekening is de Boa tevens representant van een gemeente!