Gemeente Meerssen

Gemeente Meerssen

De samenwerking met de overige actoren binnen de gemeentelijke Handhaving, daaronder begrepen de bij de gemeente in dienst zijnde Boa’s en de lokale politie, verloopt soepel, collegiaal en professioneel;

Opmerkelijk in dit verband is de uitzonderlijk goede samenwerking met de lokale politie, waarbij politiemedewerkers en Boa’s van Sinvest gezamenlijk diensten uitvoeren in hetzij een politievoertuig of een surveillancevoertuig van de gemeente;

De aard van de opdracht(en) en de regelmatig fluctuerende actuele prioriteitstelling vraagt van de leverende Boa-organisatie een hoge mate van flexibiliteit met betrekking tot snelle inzet van Boa-capaciteit.

Normaliter wordt de inzet van de Boa’s vooraf, middels een maandelijks door de gemeente opgegeven dienstrooster bepaald.

Indien echter gedurende de looptijd van enig maandrooster, door actuele omstandigheden dat rooster ad-hoc moet worden aangepast, worden de uit te voeren diensten, flexibel en in vrijwel alle gevallen zelfs binnen enkele uren of een dag, conform de wens van de gemeente, ingevuld en uitgevoerd.

"Opmerkelijk in dit verband is de uitzonderlijk goede samenwerking met de lokale politie, waarbij politiemedewerkers en Boa’s van Sinvest gezamenlijk diensten uitvoeren."
- Dhr. H.J.J. Nijssen - Hoofd afdeling bedrijfsvoering -