Parkeren

Parkeren en verkeer zal in al zijn facetten in veel gemeenten speciale aandacht krijgen.
Hierbij valt te denken aan: 

  • Parkeer- en stopverboden;
  • Blauwe zone;
  • Gehandicaptenparkeerplaatsen;
  • Betaald parkeren;
  • Parkeer excessen;
  • Grote voertuigen;
  • Wegsleepregeling;
  • Overlast door (brom)fietsers;