Gemeente Weert

Gemeente Weert

Sinvest BV wordt ingeschakeld voor advies over de aanpak van overlast van hangjeugd (en andere overlast gevende bezoekers). De gemeente Weert werkt al ruim l0 jaar samen met Sinvest BV als het gaat om de inzet van 'externe' Boa's en het 'gebruik' van hun expertise op het terrein van openbare orde en veiligheid vraagstukken.

"De gemeente Weert werkt al ruim l0 jaar samen met Sinvest BV als het gaat om de inzet van externe Boa's en het gebruik van hun expertise."
- Dhr. G.J.J van der Hoeven - Afdelingshoofd VTH -