MER Omgevingsdienst

MER Omgevingsdienst

De samenwerking met overige boa’s (in dienst van de MER), al dan niet werkzaam in hetzelfde of in een ander Domein, verloop soepel, collegiaal en professioneel. De directie van Sinvest denkt middels periodieke overleggen flexibel, constructief en effectief mee en draagt om de continuïteit van de Handhaving binnen de MER te garanderen, gevraagd en ongevraagd constructieve ideeën aan.

"De directie van Sinvest denkt middels periodieke overleggen flexibel, constructief en effectief mee en draagt constructieve ideeën aan."
- Dhr. M. Heijnen - Afdelingsmanger, hoofd MER-Omgevingsdienst -