Integrale handhaving APV

Het in onderlinge samenhang handhaven op overlast als gevolg van de bepalingen uit de APV van uw gemeente.
Wellicht heeft uw gemeente te maken met één of meer van onderstaande specifieke aandachtsvelden:

  • Verstoring van de openbare orde;
  • Overlast door honden;
  • Geluidshinder;
  • Burengeschillen;
  • Reclameuitingen;
  • Verontreiniging door afval;
  • Afsteken van vuurwerk;
  • Parkeer excessen;
  • Controle nachtregisters;
  • Of overtreding van één van de andere verordeningen uit de APV